Шановні батьки та особи, що їх замінюють! 

Якщо ваша дитина не буде відвідувати навчальний заклад з поважної причини, ви повинні повідомити класного керівника заздалегіть та надати пояснення про причину відсутності учня  або Електронне пояснення

Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

● обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

● звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

● брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

● на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

. Батьки та особи, які їх змінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

● забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

● постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

● поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

● виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

● виконувати рішення батьківських зборів;

● забезпечувати виконання режиму дня дитини.

 Представники громадськості мають право:

● обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

● керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

● сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

● проводити консультації для педагогічних працівників;

● брати участь в організації навчально-виховного процесу.

 Представники громадськості зобов’язані дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.