Шановні відвідувачі!

Раді вітати на сторінках сайту

Благодарівського закладу загальної середньої освіти

   Сучасний освітній навчальний заклад, у якому комфортно вчитися, працювати, відпочивати - наша школа. Основне завдання, яке ставить педагогічний колектив - дати дитині якісну й усебічну освіту, зростити в ній добро, любов, натхненність. Ми щиро вболіваємо за долю вихованців. Хочемо, щоб після закінчення школи їх не полишало відчуття родинності, закоріненості у свій народ, щоб вони були справжніми українцями.

        Будуємо навчальний процес так, щоб учнівські роки промайнули з радістю та приємними згадками про позашкільне життя, подорожі, спортивні змагання, хвилини спілкування з відомими людьми, радісні миті перемог у конкурсах, олімпіадах, наукових роботах.

     Відвідувачі сайту мають нагоду дізнатися про історію школи і сучасне життя, досягнення і традиції.

    Будемо раді спілкуванню з Вами та запрошуємо до співпраці!

Л.О. Долованюк, директор школи

Головними завданнями навчального закладу є :

●    забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
●    виховання громадянина України;
●    виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
●    формування і розвиток соціальної зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного  самовизначення;
●    виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
●    розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
●    реалізації прав  учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
●    виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров'я учнів; 
●    створення умов для оволодіння системного наукового знань про природу, людину і суспільство.